SİSTEM BİRİMİ

(Sistem Birimi Hizmetleri)

 • E-posta Hizmeti ve Yönetimi
 • DNS hizmeti ve Yönetimi
 • Proxy - Veritabanı Erişim Hizmeti
 • Sanallaştırma Kurulum ve Yönetim Hizmeti
 • Autocad, Matlab vb. Yazılımların Merkezi Lisans Sunucu Yönetim Hizmeti
 • İdari ve Akademik Personele Bilimsel Araştırmaları için Sanal Sunucu Tahsis Hizmeti
 • VOIP (Voice Over Internet Protocol) Hizmeti
 • Sms hizmeti
 • Diğer Servislerin Kullanabileceği Kimlik Doğrulama Sistemi Hizmeti 
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Hizmeti
 • Sunucu, Storage vb. Cihazların Yönetimi Hizmeti
 • Sistem Odası Yönetim, Altyapı Cihazlarının Bakım-Onarım-Destek Hizmeti
 • Veri Depolama ve Paylaşım Hizmeti
 • Veri Yedekleme Hizmeti
 • Ar-ge Çalışmaları Hizmeti
 • BGYS Süreci Hizmeti
 • Windows ve Linux Üzerindeki Uygulamaların Kurulum, Konfigürasyon ve Test Hizmeti