KURUL VE KOMİSYON GÖREVLERİ

        BGYS ÜYELERİ GÖREV TANIMLARI

  • Sorumluluğu altındaki BGYS dokümanlarını onaylamak (Bknz. BGYS Doküman Onay Mekanizması)
  • Tedarikçi ilişkileri ile ilgili politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak
  • Kurul gündeminde görevi dahilindeki konularda yönetimi bilgilendirmek
  • Görevi dahilindeki kurul çıktılarına dair aksiyonların alınmasını sağlamak
  • Sorumluluğu altındaki BGYS dokümanlarını onaylamak (Bknz. BGYS Doküman Onay Mekanizması)
  • Fiziksel güvenlik ile ilgili politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak
  • Kurul gündeminde görevi dahilindeki konularda yönetimi bilgilendirmek
  • Görevi dahilindeki kurul çıktılarına dair aksiyonların alınmasını sağlamak
  • Sorumluluğu altındaki BGYS dokümanlarını onaylamak (Bknz. BGYS Doküman Onay Mekanizması)
  • Hukuk ve uyumluluk konuları ile ilgili politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak
  • Yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygunluğu sağlamak
  • Kurul gündeminde görevi dahilindeki konularda yönetimi bilgilendirmek
  • Görevi dahilindeki kurul çıktılarına dair aksiyonların alınmasını sağlamak
  • Yürütülen BGYS çalışmalarına dair yönetimi bilgilendirmek
  • Sorumluluğu altındaki BGYS dokümanlarını onaylamak (Bknz. BGYS Doküman Onay Mekanizması)
  • BGYS’nin performansı ile ilgili komiteyi bilgilendirmek
  • Kuruluş içerisindeki bilgi güvenliği çalışmaları ile ilgili tüm birimleri bilgilendirmek ve çalışmaları takip etmek
  • Birim temsilcileri ile bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak
  • Birimler ile yaşanan ya da potansiyel bilgi güvenliği olaylarını değerlendirmek
  • BT ile ilgili bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinin uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütmek
  • Bilişim sistemlerinin güvenliğini yönetmek ve sürdümek için gerekli önlemleri almak
  • Planlanmış iç denetimlere katılmak ve gereken katkıyı sağlamak
  • Mevcut süreçleri için iyileştirmeler önermek
  • Birimi içerisinde yaşanan bilgi güvenliği olaylarını raporlamak