KURUL VE KOMİSYON GÖREVLERİ

        BGYS ÜYELERİ GÖREV TANIMLARI

 • Sorumluluğu altındaki BGYS dokümanlarını onaylamak (Bknz. BGYS Doküman Onay Mekanizması)
 • Tedarikçi ilişkileri ile ilgili politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak
 • Kurul gündeminde görevi dahilindeki konularda yönetimi bilgilendirmek
 • Görevi dahilindeki kurul çıktılarına dair aksiyonların alınmasını sağlamak
 • Sorumluluğu altındaki BGYS dokümanlarını onaylamak (Bknz. BGYS Doküman Onay Mekanizması)
 • Fiziksel güvenlik ile ilgili politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak
 • Kurul gündeminde görevi dahilindeki konularda yönetimi bilgilendirmek
 • Görevi dahilindeki kurul çıktılarına dair aksiyonların alınmasını sağlamak
 • Sorumluluğu altındaki BGYS dokümanlarını onaylamak (Bknz. BGYS Doküman Onay Mekanizması)
 • Hukuk ve uyumluluk konuları ile ilgili politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygunluğu sağlamak
 • Kurul gündeminde görevi dahilindeki konularda yönetimi bilgilendirmek
 • Görevi dahilindeki kurul çıktılarına dair aksiyonların alınmasını sağlamak
 • Yürütülen BGYS çalışmalarına dair yönetimi bilgilendirmek
 • Sorumluluğu altındaki BGYS dokümanlarını onaylamak (Bknz. BGYS Doküman Onay Mekanizması)
 • BGYS’nin performansı ile ilgili komiteyi bilgilendirmek
 • Kuruluş içerisindeki bilgi güvenliği çalışmaları ile ilgili tüm birimleri bilgilendirmek ve çalışmaları takip etmek
 • Birim temsilcileri ile bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak
 • Birimler ile yaşanan ya da potansiyel bilgi güvenliği olaylarını değerlendirmek
 • BT ile ilgili bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinin uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütmek
 • Bilişim sistemlerinin güvenliğini yönetmek ve sürdümek için gerekli önlemleri almak
 • Planlanmış iç denetimlere katılmak ve gereken katkıyı sağlamak
 • Mevcut süreçleri için iyileştirmeler önermek
 • Birimi içerisinde yaşanan bilgi güvenliği olaylarını raporlamak