Mevzuat

  • Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek öğrenim kurumlarındaki Bilgi İşlem Merkezi Daire Başkanlıklarının görevleri aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır: ( http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.124.pdf )
                Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek ; eğitim ,öğretim ve araştırmalara destek olmak,
                Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.
  • Başkanlığımız, internet hizmetini Ulaknet Kullanım Politikasına (http://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/ukp-v2011.pdf ) uygun şekilde kullandırmakla yükümlüdür.
  • Üniversitemiz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca "yer sağlayıcılığı" hizmetini verme konusunda yetkilendirilmiş olup birimimiz üniversite çapında bu hizmetin verilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda 5651 sayılı kanunun ilgili maddeleri çalışmalarda dikkate alınmakltadır. (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5651.pdf )