SATIN ALMA ve ÖZLÜK İŞLERİ BİRİMİ

(Satın Alma ve Personel Özlük İşleri Birimi)

  • Başkanlık ihtiyaçlarını belirleme ve icmal oluşturma
  • İstek veya ihtiyaca göre satın alma sürecini başlatma
  • Satın alma sürecinde ihtiyacın durumuna göre 4734 sayılı kanuna göre açık ihale veya doğrudan temin usulü idari gereklerini sürdürme
  • Başkanlık ödeneklerini kontrol etme ve ihtiyaç duyulan ödeneğin temini hakkında idari işleri sürdürme
  • Mal ve Hizmet Alım Giderleri (doğrudan temin),
  • Mal ve Hizmet Alım Giderleri (doğrudan temin evrakları).
  • Daire Başkanı tarafından ayrıca verilen diğer görevleri yerine getirmek