NETWORK BİRİMİ

(Network Birimi)

  • Üniversitemizde Bilişim Teknolojilerinin bilgi paylaşımına yönelik platformların proje, altyapı ve aktif cihazların kurulum, bakım ve yönetilmesine yönelik çalışmaları yapmak
  • Değişen teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üniversitemiz ağ alt yapısına uyumluluğunu sağlamak üzere AR-GE çalışmalarını yürütmek.
  • Merkezi ağ yönetimin uygulanabilmesi amacı ile gerekli olan donanım ve yazılım alt yapısını oluşturmak.
  • Kalite sürekliliğini sağlayarak teknolojinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.


Network Gurubu Hizmetleri

  1.  Network Pasif Alt yapısının kurulması ve işletilmesi
  2. Network Aktif Alt yapının kurulması ve merkeze bağlanması
  3. Kablosuz Ağ hizmetinin üniversite geneline kurulumu ve hizmetin sağlanması a) Erciyes-Kablosuz b) EDUROAM
  4. Üniversite genelinde data-internet bağlantı problemlerinin tespiti ve çözümü
  5. Üniversite güvenlik yazılımının yönetimi ve güvenlik.