ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesini Aldık.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesini Aldık.

ISO 27001 Standardı

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS), bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven verecek şekilde yeterli güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış Türk Standardları Enstitüsü tarafından sunulan uluslararası bir standarttır. ISO 27001, kurumsal yapıyı, güvenlik politikalarını, risk değerlendirmesini ve risk eylem planlarını, sorumlulukları, uygulamaları ve süreçlerin yönetimini içerir.

Erciyes Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgi güvenliğine yönelik uluslararası bir standart olan ve bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almak için oluşturulan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) çalışmalarını tamamlamış, 27.12.2021 tarihinde yapılan denetimden geçmiş ve 31/12/2021 tarihi ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgemizi aldık.

Paydaşlarımıza hizmet gibi çok önemli işlevleri olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığının sürekli geliştirilmesi, yenilenmesi, değişen ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve rekabet edebilmesi için bilgi güvenliğini tüm çalışmalarımızın merkezine aldık. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi yasal gereksinimlerin de ortaya çıktığı bu süreçte, bilgi güvenliği bilincinin geliştirilmesi, yetkinliklerin artırılması ve risklerin azaltılmasının ne kadar önemli olduğunun farkındalığıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) çalışmalarımızı tamamladık. Her alanda olduğu gibi kalite yönetimi ve standardizasyon süreçleriyle de örnek olmaya devam ederek, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesini (BGYS) aldık.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi (BGYS)

18 Ocak 2022 Salı
Toplam 0 görüntüleme