Birim İç Değerlendirme Anketi Sonuçu
Birim İç Değerlendirme Anketi Sonuçu

Birimimiz İç dağerlendirme anketi Personel / Öğrenci gurubana yapıldı. Katılımın ypğun olduğu anket sonucu değerlendirmeleri yapıldı.