Satın Alma ve Personel Özlük İşleri Grubu
•    Başkanlık ihtiyaçlarını belirleme ve icmal oluşturma
•    İstek veya ihtiyaca göre satın alma sürecini başlatma
•    Satın alma sürecinde ihtiyacın durumuna göre 4734 sayılı kanuna göre açık ihale veya doğrudan temin usulü idari gereklerini sürdürme
•    Başkanlık ödeneklerini kontrol etme ve ihtiyaç duyulan ödeneğin temini hakkında idari işleri sürdürme
•    Mal ve Hizmet Alım Giderleri (doğrudan temin),
•    Mal ve Hizmet Alım Giderleri (doğrudan temin evrakları).
•    Daire Başkanı tarafından ayrıca verilen diğer görevleri yerine getirmek