Network Grubu
Üniversitemizde Bilişim Teknolojilerinin bilgi paylaşımına yönelik platformların proje, altyapı ve aktif cihazların kurulum, bakım ve yönetilmesine yönelik
çalışmaları yapmak, değişen teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üniversitemiz ağ alt yapısına uyumluluğunu sağlamak üzere AR-GE çalışmalarını yürütmek
merkezi ağ yönetimin uygulanabilmesi amacı ile gerekli olan donanım ve yazılım alt yapısını oluşturmak,
kalite sürekliliğini sağlayarak teknolojiyi en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

Network Gurubu Hizmetleri
1- Network Pasif Alt yapısının kurulması ve işletilmesi
2- Network Aktif Alt yapının kurulması ve merkeze bağlanması
3- Kablosuz Ağ hizmetinin üniversite geneline kurulumu ve himzetin sağlanması
   a) Erciyes-Kablosuz
   b) EDUROAM
4- Üniversite genelinde data-internet bağlantı problemlerinin tespiti ve çözümü
5- Üniversite güvenlik yazılımının yönetimi ve güvenlik.