Halit AKA Görev Tanımları

Halit AKA
Büro Personeli
+90 352 207 66 66 (10200)
halitaka@erciyes.edu.tr

 • Kendisine verilen görevleri diger birim personeli ile işbirliği içerisinde yürütmek
 • Kendisine tahsis edilen bilğisayar ve diğer donanımları çalışır durum da tutmak bunun için gerekli önlemleri almak
 • Amirce verilen diğer benzeri görevleri yapmak
 • Daireye ait santralde bulunan telefonlara bakmak telefon görüşmelerini düzenli sekilde yürütmek
 • Daire başkanlığına gelen ziyaretçilere nezaret etmek
 • Bağlı bulunduğu daire başkanının yetkilileri ile yapılması gerekli görülen (kişi veya  grupların) görüşmelerini başkanlığın zaman ve iş durumları dikkate alınarak planlamak toplantı  ve randevuluları ile ilgili not tutmak ilgili birim yöneticilerine iletmek
 • Daire başkanının yazılı ve sözlü emir ve direktiflerini ilgili kişi ve gruplara iletilmesi ni sağlamak
 • Daire başkanı tarafından görülen yazıları yazmak
 • İmza ve havale edilen yazıla ilgili birim ve  kişilere göndererek izlemek gerekli olanların  giriş çıkış kayıtlarını tutmak
 • Daire başkanının  kırtasiye demirbaş temizlik vb her türlü  büro işleri yapmak
 • Kurumlar arası yazışmalar:  Ulaknet, Türk Telekom , Nüfus ve vatandaşlık İşleri  Develi, Tomarza,  15 temmuz yerleşkesi ,labris (mail)  ebys  yapılan protokolleri ve süreçlerini takip edilmesi imza  zimmet ve posta işlemleri yapmak
 • Daire başkanlığından  istenen  ebys öncesi evrak süreçlerini bilgi ve belge  süreçlerini  sözlü ve yazılı olarak  yapmak