Ersin DEMİRAY Görev Tanımı

Ersin DEMİRAY
Sistem Grubu
+90 352 207 66 66 - 10212
ersindemiray@erciyes.edu.tr

GÖREVLERİ:

  • Elektrik Alt yapı ve Enerji Yönetimi ve Sorumluluğu
  • Elektrik Alt yapısının Sistem gereksinimlerine göre sağlanması
  • UPS'lerin Düzenli çalışmaların takibi
  • Yangın algılama sisteminin kontrol ve takibi
  • Klima ve iklimlendirme sisteminin kontrol ve takibi
  • Grupla ilgili ihtiyaçlara dair ihale şartnameleri, bakım sözleşmeleri ve lisans güncelleme çalışmaları
  • Grup Sorumluluğundaki İşlerle alakalı, iş akışına adaptasyon.

               o    Mail sistemi yönetimi, yedeklenmesi ve kullanıcı desteği
               o    DNS sistemi yönetimi ve yedeklenmesi
               o    Proxy sistemi yönetimi, yedeklenmesi ve kullanıcı desteği
               o    Ders Materyalleri Paylaşım portali yönetimi, yedeklenmesi ve kullanıcı desteği
               o    Listeci (Mailman) yönetimi, yedeklenmesi ve kullanıcı desteği
               o    KMS (Key Management Service) yönetimi, yedeklenmesi ve kullanıcı desteği
               o    Webmail uygulaması yönetimi, yedeklenmesi ve kullanıcı desteği
               o    Yardım portali yönetimi ve yedeklenmesi
               o    Sanallaştırma platformu yönetimi
               o    Sorumlu olunan servis uygulama ve sunucularla ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması
               o    Duyuru gruplarının oluşturulması, yönetilmesi ve kurumsal duyuruların mail yolu ile kullanıcılara ulaştırılması
               o    Hizmete sunulan sunucular ve servislerle ilgili yasal süre boyunca kayıt tutma gerektiğinde kayıtlara erişerek bilgi sunma