Network Grubu Hizmetleri
  • Üniversitemizde Bilişim Teknolojilerinin bilgi paylaşımına yönelik platformların proje, altyapı ve aktif cihazların kurulum, bakım ve yönetilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
  • Değişen teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üniversitemiz ağ alt yapısına uyumluluğunu sağlamak üzere AR-GE çalışmalarını yürütmek.
  • Merkezi ağ yönetimin uygulanabilmesi amacı ile gerekli olan donanım ve yazılım alt yapısını oluşturmak.
  • Kalite sürekliliğini sağlayarak teknolojinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

Network Gurubu Hizmetleri
1- Network Pasif Alt yapısının kurulması ve işletilmesi
2- Network Aktif Alt yapının kurulması ve merkeze bağlanması
3- Kablosuz Ağ hizmetinin üniversite geneline kurulumu ve hizmetin sağlanması
   a) Erciyes-Kablosuz
   b) EDUROAM
4- Üniversite genelinde data-internet bağlantı problemlerinin tespiti ve çözümü
5- Üniversite güvenlik yazılımının yönetimi ve güvenlik.